× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

SPZOZ

Pracownia tomografii komputerowej - Dział Diagnostyki Obrazowej i Elektrodiagnostyki

Informacje o komórce

Ośrodek diagnostyki

Pracownia tomografii komputerowej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • tomografia komputerowa

Zakres świadczonych usług:

  • Radiologia i diagnostyka obrazowa


Adres

61-285-40-31
Żwirki i Wigury 10
63-000 Środa Wielkopolska

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1